گیم کورت ایران
Card image cap
ایده پردازی برای طراحی کسب و کار جدید

50
1403/2/9
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
نبرد استراتژیست‌های چمران

7
1403/2/26
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
رهبری در کسب و کارها

50
1403/2/25
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
تجارت الکترونیک

50
1403/2/24
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
طرح کسب و کار

50
1403/2/23
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
تیپ‌های شخصیتی کارکنان

50
1403/2/18
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
سیستم تک‌نفره

50
1403/2/17
توضیحات و ثبت نام
Card image cap
مدل و بوم کسب و کار

50
1403/2/16
توضیحات و ثبت نام