فرم ثبت نام

اگر در وبسایت قبلی ما به نشانی modiriatscu.ir ثبت نام کرده اید میتوانید از صفحه "ورود" با اطلاعات قبلی خود وارد شوید
ارائه کارت دانشجویی هنگام ورود به برنامه ها الزامی است
توجه داشته باشید امکان ویرایش اطلاعات پس از نام نویسی وجود ندارد